Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Activitats Esportives Estiu 2011

ESPORTS

Camí de tornada


Menú principalActivitats Esportives Estiu 2011

Activitats organitzades per l'Àrea d’Esports:

CAMPUS PREESPORTIU

Activitat dirigida als nens i nenes d’ edats compreses entre els 3 i 8 anys. Es pretén donar continuïtat al campus esportiu posat en marxa l’any passat, donant importància als jocs preesportius i a la iniciació esportiva. Desenvolupar les capacitats socials, cognitives, perceptives i afectives del nen/a.

Treballar les habilitats físiques bàsiques a través del joc. Iniciar als nens i nenes als diferents esports. Donar un ventall ampli de possibilitats preesportives per tal que els nens i nenes quan arribin a l’ edat dels 9 anys puguin escollir quin esport li agrada més per practicar.

TORNS:

Del 4 al 8 de juliol de 2011

Del 11 al 15 de juliol de 2011

Del 18 al 22 de juliol de 2011

Del 25 al 29 de juliol de 2011

Del 1 al 5 d’agost de 2011

Del 8 al 12 d’agost de 2011

Del 16 al 19 d’agost de 2011

Del 22 al 26 d’agost de 2011

LLOC: Ciutat Esportiva Blanes

GRUPS:

Iniciació 1 (nens i nenes havent cursat P3 i P4 durant el curs escolar 2010-11)

Iniciació 2 (nens i nenes havent cursat P5 i 1r I 2n durant el curs escolar 2010-11)

HORARI:

De dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 h.

Servei d’acollida de 8.30 a 9h i 13 a 13.30h.

PREUS:

61,26.-euros/setmana/persona
52,07.-euros/setmana/persona (26 de juliol a l’1 d’agost) i (16 al 20 d’agost)

NATACIÓ D’ESTIU PER NENS

Activitat que pretén donar a conèixer l’esport de la natació i els diferents estils mitjançant el joc.

Es formaran els grups de natació en funció dels nivells.

LLOC: Piscina del Club de Tennis Blanes

DATES:

De dilluns a divendres.

Juliol: del 4 al 29 de juliol.

Agost: de l’1 al 31 d’agost.

HORARI:
de 10.00 - 10.45h (de 9 a 12 anys)
de 11.00 - 11,45h (de 6 a 9 anys)
de 12.00 - 12,45 h (de 4 a 6 anys)

EDATS: de 4 a 12 anys

PREU: 8,73 Matrícula + 32,43 €/mes.

NATACIÓ MATINAL PER ADULTS

LLOC: Platja de Sa Palomera (Davant barquetes)

DATES:

De dilluns a divendres

Juliol: del 4 al 29 de juliol.
Agost: de l’1 al 31 d’agost.

HORARI: de 8.00 a 8.50h

EDATS: adults (condició mínima saber nedar).

PREU: 8,73 Matrícula + 17,47 €/mes.

INDICACIONS A TENIR EN COMPTE

Les places a les diferents activitats són limitades.

La preinscripció a totes les activitats i de tots els mesos (juliol i agost) es realitzen en el mateix moment i amb el mateix full d’Inscripció que el trobareu al centre d’aquest llibret informatiu o a la pàgina web.

Tot i disposar de la preinscripció formalitzada no es podrà iniciar l’activitat fins que s’hagin adjudicat les places definitives (23 de maig) i fins que no s’hagi fet el pagament del rebut corresponent. No cal presentar el resguard al Departament d’Esports.

Per fer la preinscripció pot venir qualsevol persona.

El Departament d’Esports es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat sinó s’arriba al mínim d’inscrits.

A partir del dia 23 de maig es penjaran les llistes d’admesos de les activitats esportives d’estiu 2011 al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i del Departament d’Esports. Inscripció formalitzada.

Si l’interessat anul·la la inscripció, a partir del 24 de maig, abans de l’inici de l’activitat i aquesta plaça NO queda coberta per cap altra persona, caldrà satisfer el 80% de la quota, segons ordenança fiscal art.41.6.

En cas que la plaça sigui coberta, s’aplicarà la taxa establerta a l’ordenança fiscal núm. 310.00 art. 5 ep3.6, d’import 8’73€, i es retornarà el total de l’import del preu públic.
Signar el full d’inscripció comporta per part del pare, mare o tutor legal:

L’autorització a participar a les activitats escollides i fer extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que siguin necessàries adoptar en cas d’extrema urgència, sota la direcció facultativa.

Acceptar que l’horari i la responsabilitat municipal acaba segons els horaris que es determinen per a cada activitat esportiva.

Donar el consentiment per a l’ús de la imatge (Llei 5/182, 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge) en documentació i mitjans relacionats amb l’activitat. En cas negatiu, ho comunicaré expressament a l’organització.

PREINSCRIPCIÓ

QUAN L’HAIG DE FER?

Del 16 al 20 de maig de 2011 de 09.00 a 15.00h i de 18.30 a 20.30 hores. En el supòsit que els inscrits superin el número de places es farà un sorteig informàtic el 23 de maig.

A ON L’HAIG DE FER?

Personalment a les oficines del Departament d’Esports (Ciutat Esportiva de Blanes)

Per internet: www.blanes.cat/esports

QUÈ NECESSITO?

Omplir degudament el full d’inscripció que el trobareu al centre d’aquest llibret informatiu o a la pàgina web.

EM PUC DONAR DE BAIXA?

Sol·licitant-ho, per escrit, al departament d’Esports, abans del 20 de maig de 2011.

INSCRIPCIÓ

QUAN ES FORMALITZA?

El dia 23 de maig es podran consultar les llistes per Internet o personalment al Departament d’Esports. Inscripció formalitzada automàticament.

QUÈ HAIG DE FER MÉS?

El pagament corresponent i cal realitzar-lo a: Banc de Sabadell: 0081.0120.33.0001206724

QUAN HAIG DE FER EL PAGAMENT?:

Activitats Juliol: del 4 al 10 de juny.

Activitats Agost: del 4 al 8 de juliol.

BONIFICACIONS CAMPUS PREESPORTIU:

5% per germà de l’import total a pagar

BONIFICACIÓ SETMANAL QUOTA TOTAL A PAGAR

2 setmanes (10%) 110,27 euros

3 setmanes (15%) 156,22 euros

4 setmanes (20%) 196,04 euros

5 setmanes (25%) 229,73 euros

6 setmanes (30%) 257,30 euros

7 setmanes (35%) 278,74 euros

8 setmanes (40%) 294,05 euros


EM PUC DONAR DE BAIXA?

Sol·licitant-ho, per escrit, al departament d’Esports, a partir del 24 de maig de 2011.


Si el sol·licitant de qualsevol dels serveis o realització d’activitats de competència local desisteix expressament de la seva sol·licitud i, la desestimació es formula, abans de l’inici de la prestació efectiva del servei/activitat objecte de pagament i la plaça anul·lada no es cobreix per cap altra persona, l’import de la quota que caldrà satisfer serà del 80% de la que pertocaria si s’hagués fet ús del servei/activitat.

En cas que la plaça sigui coberta serà d’aplicació la taxa establerta a l’ordenança fiscal núm. 310.00 ep. 3.6, d’import 8,55 euros, i es procedirà a la devolució total de l’import del preu públic.fulletó informatiu PDF 1746 Kb

LLISTAT D'ADMESOS A LES ACTIVITATS D'ESTIU PDF 50 Kb

INFORMACIÓ IMPORTANT
campus preesportiu PDF 49 Kb
natació estiu PDF 52 Kb
Mas cuni, 43
17300 Blanes (Girona)
Tel. 972 35 23 22 · Fax. 972 35 29 29
esports @ blanes.cat

Data de realització: 04/21/2011 | Data de la darrera actualització: 06/01/2011


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300