Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

SUBVENCIONS NEXT GENERATION

ZZZDEFECTA10

Camí de tornada


Menú principalSUBVENCIONS NEXT GENERATION

El passat 21/7/2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del Programa Next Generation EU, dotat de 750.000 M€ que es destinaran als estats membres durant el període 2021-2026, com a instrument excepcional de recuperació finançat per la Unió Europea, d’estímul econòmic per impulsar temporalment la recuperació de la crisi derivada de la Pandèmia COVID-19 i de foment, sobretot, de la descarbonització, del respecte al medi ambient i de la digitalització, entre d’altres, per ser més resilients davant els canvis i els reptes de futur.

L'anterior programa es construeix prenent com a base l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Mecanisme de Recuperació i Transformació s’aplica en cada estat a través d’un Pla Nacional, basat en les característiques i necessitats de cada país. El Govern d’Espanya ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (en endavant PRTR), aprovat mitjançant el Reial Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents per a la modernització de les administracions públiques i per a l’execució del PRTR.

El PRTR espanyol té 4 eixos transversals:

- la transició ecològica
- la transformació digital
- la cohesió social i territorial
- la igualtat de gènere

Les entitats beneficiàries estan obligades a cumplir amb els 7 principis de gestió en la planificació i execució dels components del PRTR:

- Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i acreditació del resultat.
- Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
- Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el medi ambient (do no significant harm, DNSH).
- Pla de mesures antifrau.
- Compatibilitat del règim d'ajudes dEstat i prevenció del doble finançament.
- Identificació de les persones beneficiàries.
- Comunicació.Identificació de la subvenció Nom del projecte o actuació principal
Import del projecte
Import sol·licitat
Quantitat atorgada
Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP)

Ordre TMA/178/2022, de 28 de febrer.
Línia de convocatòria 2
Sol·licitud presentada 09/02/2022
Urbanisme
Rehabilitació integral d’edifici destinat al Centre de formació Carles Faust.
1.728.594,83 €
1.728.594,82 €
Execució dels objectius no crítics auxiliars assignats dins del programari Coffee a través de l'eina GENEXT de la Generalitat, en vers desplegament de les activitats palanca del Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE-PROA+).

Educació


Mentoria socioeducativa, Tallers de suport i acompanyament educatiu i Promoció de les oportunitats educatives més enllà de l'escola.
Atorgament per la GENE arrel de l’Addenda del PEE.
44.000,00 €
CTL/3644/2021, de 7 de setembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aproven les bases específiques de les subvencions per a l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE.


Biblioteca
Adquisició de llibres destinats a biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya,
2.200,00 €
Import per a biblioteques entre 20.001 i fins 50 mil hab.
2.200,00 €
Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost pel qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i s’efectua la convocatòria corresponent a 2022. BOE 210, 01/09/

Recursos Tecnològics

Projecte Calypso - Subministrament, instal·lació i manteniment d'una central de comunicacions (matriu de comunicacions unificat) per a l'edifici de la Policia Local de Blanes.
40.807,25€ (subministrament i posada en funcionament)
40.807,25 €
Desarrollo de Integración con Carpeta Ciudadana y Videoacta.
Línea estratégica 4. Infraestructuras digitinales.
31.669,00 €
242.278,10 €
Implantación de una red IP multiservicio.
Línea estratègica 5. Interoperabilidad de Servicios básicos de adm. digital.
169.400,00 €
Compra estacions de treballs (PC's) Acord Marc amb l'ACM
41.209,00 €

Resolució DSO/1503/2022, de 18 de maig per la qual s'aproven les condicions d'accés per a la selecció de propostes d'actuacions per al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.


Urbanisme
Blanes_Valldolig_parcel·la_11 (C/ Anoia, 21-23 BLANES); promoció de 32 habitatges (amb fundació cohabitac)
907. 200,00 €
0,00 €
Blanes_Valldolig_parcel·la_12 (C/ Torrent de Ses Vernes); promoció de 28 habitatges (amb fundació cohabitac)
872. 640,00 €
0,00 €
Blanes_Valldolig parcel·la 13 (C/ Anoia, 29-31); promoció de 16 habitatges (amb fundació cohabitac)
527.760,00 €
0,00 €
Av. Europa (Av. Europa 2); promoció de 80 habitatges (amb incasòl)
3.058.081,31 €
0,00 €
L’Ordre TED/934/2022, de 23 de setembre, va aprovar les bases reguladores de la concessió
d’ajuts per concurrència competitiva, per a l’elaboració i l’execució de projectes de millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua. La primera convocatòria és 2022 (
PERTE digitalització del
cicle de l’aigua), en el marc del PRTR.

Intervenció – Aigües de Blanes, SA

Subvenció PERTE de Digitalització del cicle de l’Aigua 2022, en concurrència competitiva de projectes de millora de l’eficàcia del cicle urbà de l’aigua.
7.527.591,87 €
0,00 €


Data de realització: | Data de la darrera actualització: 05/10/2024


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300