Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Butlletí d'Esports 5/14

ESPORTS

Camí de tornada


Menú principalButlletí d'Esports 5/14


Informació d'interès general esportiva1. Les modificacions del Projecte de llei de les professions de l'esport inicien el tràmit parlamentari28/04/2014 El conseller Francesc Homs ha presentat el Projecte de llei, que incorpora modificacions per regular l'exercici de les professions de l'esport i que actualment es troben en un “buit legal”

El Parlament de Catalunya va rebutjar el 24 d'abril les esmenes a la totalitat del Projecte de llei sobre l’exercici de les professions de l’esport de Catalunya, proposada pel Govern de la Generalitat, que, d’aquesta manera, inicia el seu tràmit parlamentari. El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha presentat les modificacions del Projecte de llei 3/2008, de 23 d’abril per “millorar i regularitzar la situació dels professionals dels sector, per tal de que puguin obtenir la formació necessària i d’aquesta manera inscriure’s al Registre Oficial de Professions de l’Esport de Catalunya”.

Homs ha detallat els motius pels quals el Govern ha cregut “oportú actualitzar-la i dotar-la d’una nova redacció”, donat que l’aplicació d’aquesta llei aprovada ara fa tot just sis anys, “ ha impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva activitat als mandats legals”.  El conseller ha defensat la conveniència, doncs, de “recollir i donar regulació legal a diferents situacions” de l’ampli col·lectiu que desenvolupa la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en alguns supòsits, “davant d’un buit legal, al qual cal donar una resposta”, perquè puguin accedir al Registre de Professionals de l’Esport.

El conseller Homs defensa al Parlament el Projecte de llei de les professions de l'esport, que "millorarà i regularitzarà la situació dels professionals"

  • El ple ha rebutjat les esmenes a la totalitat presentades aquest matí a la cambra catalana
  • El conseller Francesc Homs ha presentat el Projecte de llei, que incorpora modificacions per regular l'exercici de les professions de l'esport i que actualment es troben en un “buit legal”
  • El Projecte de llei amplia les possibilitats d'acreditar la formació per a l'exercici de diferents professions esportives perquè també es pugui fer mitjançant certificats de professionalitat, de qualificació professional o de titulacions obtingudes als estats membres de la Unió Europea
  • També determina que la Secretaria General de l'Esport estableixi els convenis i els acords d'equiparació de professions i competències mínimes amb altres registres d'estats membres de la Unió Europea
 
El Parlament de Catalunya ha rebutjat aquest matí les esmenes a la totalitat del Projecte de llei sobre l’exercici de les professions de l’esport de Catalunya, proposada pel Govern de la Generalitat, que, d’aquesta manera, inicia el seu tràmit parlamentari. El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Francesc Homs, ha presentat les modificacions del Projecte de llei 3/2008, de 23 d’abril per “millorar i regularitzar la situació dels professionals dels sector, per tal de que puguin obtenir la formació necessària i d’aquesta manera inscriure’s al Registre Oficial de Professions de l’Esport de Catalunya”.
 
Homs ha detallat els motius pels quals el Govern ha cregut “oportú actualitzar-la i dotar-la d’una nova redacció”, donat que l’aplicació d’aquesta llei aprovada ara fa tot just sis anys, “ ha impedit que molts professionals adaptessin l’exercici de la seva activitat als mandats legals”.  El conseller ha defensat la conveniència, doncs, de “recollir i donar regulació legal a diferents situacions” de l’ampli col·lectiu que desenvolupa la seva professió en l’àmbit de l’esport i que actualment es troba, en alguns supòsits, “davant d’un buit legal, al qual cal donar una resposta”, perquè puguin accedir al Registre de Professionals de l’Esport.
 
Modificacions proposades al Projecte de llei
El conseller de la Presidència ha explicat que la modificació que avui ha abordat el Parlament es deu a que la llei de 2008 “no contemplava les formacions de les modalitats esportives de salvament i socorrisme, i busseig esportiu amb escafandre autònom, atès que aquestes encara no s’havien regulat”. Amb la modificació de la llei, aquestes activitats professionals se situarien dins la regulació de les professions de monitors esportius i d’entrenadors esportius, i en el cas de salvament i socorrisme, dins de la de director esportiu.
 
També es proposa modificar la nomenclatura de les professions d’animador/a i monitor/a esportiu professional, i dels entrenadors/es professionals, “per identificar-les més clarament”, per les de: Monitors/es esportius i Entrenadors/es esportius (referits a un esport específic).
 
Una tercera modificació té a com a finalitat que “per a l’exercici de les professions que es regulen a la llei, les formacions es puguin acreditar tant pels títols que contempla la llei com per altres noves titulacions exigibles a mesura de la seva implantació” i també per les titulacions obtingudes en els estats membres de la Unió Europea. També es considera convenient incloure la possibilitat del reconeixement i incorporació dels professionals, en altres registres d’estats membres de la UE
 
Per altra banda, el Projecte de llei ha de permetre solucionar “situacions problemàtiques” en què es troben alguns professionals, que es veuen “impossibilitats de complir amb l’obligació d’estar registrats com a professionals de l’esport a Catalunya”, ha afegit el conseller de la Presidència, referint-se al col·lectiu de les activitats físiques i esportives per a infants i joves menors d’edat. La no existència de la formació oficial en aquestes activitats poliesportives, fa que aquest sector “quedi fora” de la Llei de les professions de l’esport. Per això, “l’Administració donarà una oferta formativa específica” a través de l’Escola Catalana de l’Esport, òrgan docent del Consell Català de l'Esport de la Generalitat.
 
Pel que fa a la situació de les persones que fan tasques esportives bàsiques a entitats, federacions o consells, i a demanda de la UFEC (Unió de Federacions Esportives de Catalunya) i del sector federatiu, la llei determinarà “els requeriments i condicions per reconèixer la formació federativa” per tal d’incorporar-se al Registre Oficial de Professionals de l'Esport “un cop hagin realitzat la formació necessària” en els dos casos esmentats.
 
El portaveu del Govern ha recordat també durant la seva exposició a la cambra catalana, que el Projecte de llei també resol altres situacions com ara la dels entrenadors de Balonkorf o Korfball, que tot i que són professions “legalment reconegudes” pel Consell Català de l'Esport, l’Administració no els pot oferir “formació oficial”, ja que la modalitat no està reconeguda per part del Consejo Superior de Deportes. Per oferir “una solució que permeti a aquest col·lectiu exercir la seva professió legalment”, s’ha previst que l’Escola Catalana de l’Esport porti a terme aquesta formació. D’aquesta manera, “els professionals podran ser inscrits al Registre Oficial de Professions de l’Esport”, ha afegit Homs.
 
Pel que fa a les modalitats esportives legalment reconegudes pel Consejo Superior de Deportes, però sense pla formatiu, (per no haver-se publicat al BOE), com és el cas del patinatge sobre gel, es proposa que sigui l’Escola Catalana de l’Esport qui “ha de poder desenvolupar una formació mínima i els professionals que superin el curs es puguin inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport”.
 
Una altra modificació del Projecte de llei és la relacionada amb l’exercici de les professions de monitor i entrenador esportiu. “Si el Govern verifica una manca real de professionals titulats” o constata “l’existència de nous àmbits de treball amb una manca de formació específica”, els professionals que disposin de certificats que acreditin tant la formació com l’experiència professional, “podran sol·licitar la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l'Esport, atenent la normativa vigent”, ha subratllat el conseller.
 
El Projecte de llei preveu també desenvolupar un procediment per fixar els mínims requisits de formació complementària i d’experiència professional per poder desenvolupar tasques esportives professionalment i la reglamentació federativa del voluntariat. En aquest sentit, Homs ha assenyalat que “es preveu que les federacions esportives puguin realitzar una formació mínima, per tal de garantir la salut dels practicants”. L’assistència a aquesta formació serà certificada des de l’òrgan docent del Consell Català de l'Esport. Aquesta formació “és a voluntat de les Federacions esportives catalanes”, ha precisat el conseller, “per tant, les persones que obtinguin aquesta certificació no es podran inscriure al Registre Oficial de Professionals de l'Esport”.
 
Pel que fa a les titulacions i certificacions regulades en aquesta Llei, “només seran exigibles a partir de l’1 de gener del 2015” ha conclòs Francesc Homs.
 
Cal afegir que el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya compta amb un total de 26.444 professions registrades, 14.878 professionals registrats i un total de 4.368 professionals col·legiats, a data de 9 d’abril de 2014.
2. El 95,5% de los catalanes mayores de 65 años no hace ejercicio físico

El 95,5% de los catalanes mayores de 65 años no hace ejercicio físico

El Observatorio Catalán del Deporte ha elaborado un informe sobre las tendencias deportivas en la comunidad entre 2006 y 2013. Entre los datos obtenidos, se destaca que el 95,5% de los mayores de 65 años apenas realiza actividad física. Sin embargo, las licencias federativas han crecido un 7,5%.

Este análisis de tendencias ofrece una visión de lo que ha sucedido en el sistema deportivo catalán desde 2006 hasta el momento actual, con el prisma de los efectos que la crisis económica haya podido crear en el conjunto del sistema, y desde la óptica del entusiasmo que el deporte produce en las personas.

Es indudable que la crisis ha impactado en el sector deportivo. Se puede apreciar, sobre todo, en los datos referidos al consumo deportivo. El número de personas que asisten a las instalaciones deportivas se ha reducido, se lee menos prensa deportiva (al menos en soporte papel) y se dispone de menos material deportivo del que se tenía en el 2005.

Aunque entre 2005 y 2012 los déficits en instalaciones deportivas se hayan reducido en prácticamente todos los tipos de instalaciones de la red básica, la no realización de MIEMS (requisito necesario para poder pedir una subvención) indica que se ha terminado lo que estaba previsto, pero que no habrá nuevas construcciones de inmediato. Desde 2010 el número de equipos catalanes que ha participado en competiciones estatales e internacionales también se ha reducido. Hay federaciones que han perdido muchas licencias y los programas de soporte al alto rendimiento deportivo han reducido presupuestos y una parte de ellos han desaparecido.

Hay otros indicadores que no se han visto afectados por la crisis económica y esto significa que el deporte catalán tiene una dinámica que no sólo depende de factores económicos, sino de otros como pueden ser los relacionados con la atención a la salud o el bienestar producido por realizar tareas voluntarias y otras satisfacciones de tipo emocional.

En cuanto al porcentaje de práctica deportiva, ha descendido en todos los sectores de población excepto en los jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y los 34 años. El caso más relevante es el correspondiente al grupo de edad de más de 65 años, ya que ha reducido su índice hasta un 4,5%. El mismo efecto se observa entre los grupos de niveles de estudios más bajos.

Sin embargo, durante este período, el número de licencias federativas ha crecido en un 7,5% y hay federaciones que han incrementado mucho y bastante éstas. Otras han perdido, pero dado que no es lo mismo en todos los casos, no puede atribuirse esta reducción sólo a la crisis sino también a cuestiones relacionadas con su gestión y las modas que afectan a la práctica de unos deportes u otros.

A pesar del impacto negativo de la crisis, desde el Observatorio Catalán del Deporte se considera que este sector tiene un potencial que puede favorecer la promoción económica local así como la generación de puestos de trabajo. El informe concluye que la tendencia del deporte en Cataluña ha sido positiva a pesar de los obstáculos graves generados por la crisis.

3. Decálogo para llegar a los 90 años con una buena salud cardiovascular
4. El sedentarismo es el mayor factor de riesgo coronario a los 30 años

El sedentarismo es el mayor factor de riesgo coronario a los 30 añosInvestigadores de la Universidad de Queensland han elaborado un estudio sobre los mayores factores de riesgo para la salud cardiovascular de las mujeres a lo largo de su vida. A partir de los 30 años, el sedentarismo resulta ser el más peligroso. Realizar actividad física podría evitar hasta 2.000 muertes anuales en el continente australiano.

Tabaco, sobrepeso, hipertensión y sedentarismo están detrás del 50% de las afecciones coronarios, enfermedades que siguen siendo la principal causa de mortalidad en los países desarrollados. Por ello, según explican los investigadores de esta universidad, resulta fundamental conocer el riesgo concreto que tiene cada uno de ellos.

Los resultados de este trabajo ha sido publicados en la revista “British Journal of Sports”. Para llevarlo a cabo se realizó sobre una muestra de más de 32.000 mujeres, nacidas en diferentes años (1921-1926, 1946-1951, 1973-1978 y de 1996 en adelante). Todas ellas fueron incluidas en una amplia investigación sobre la salud femenina.

Los autores elaboraron un modelo matemático para calcular el llamado riesgo atribuible a la población. Lo definieron como “un parámetro epidemiológico para calcular la proporción de enfermedad que podría evitarse si se elimina su exposición a un determinado factor de riesgo".

Curiosamente, mientras la proporción de mujeres fumadoras decreció a medida que éstas iban cumpliendo años (pasando del 28% en las veinteañeras al 5% en las septuagenarias), la tasa de mujeres sedentarias fue aumentando con la edad (del 48% al 56% entre los 22 y los 34 años). En el caso del sobrepeso y la obesidad, se observó un aumento entre los 22 y los 64 años, empezando a descender a partir de esa edad.

Teniendo en cuenta estos porcentajes, los investigadores, dirigidos por Adrian Bauman, concluyeron que el tabaquismo era el principal factor de riesgo en las chicas de 22 a 27 años, mientras que a partir de los 30 años el elemento más dañino para su corazón era el sedentarismo: "El riesgo derivado del sedentarismo fue descendiendo progresivamente en las mujeres de edad media, según van llegando a la edad de jubilación. Como hemos comprobado en estudios anteriores, las mujeres de esa edad aumentan  ligeramente sus niveles de actividad física a medida que los hijos se van de casa y ellas van teniendo más tiempo libre. Precisamente esa actividad física a partir de ciertas edades se asocia con una pérdida de peso que también conlleva beneficios adicionales".

Según los cálculos obtenidos, si las mujeres de 30 a 90 años cumpliesen con los niveles de ejercicio físico recomendados (150 minutos diarios a un ritmo moderado-intenso) podrían llegar a evitarse hasta 2.000 muertes anuales en Australia. Por eso insisten en que, además de mantener los actuales mensajes de salud pública para que se abandone el tabaco, las autoridades deberían reforzar los mensajes sobre la importancia de practicar ejercicio físico a cualquier edad.
.

5. Cuaderno sobre la aplicación de la Valoración Funcional en el deporte
 
Cuaderno sobre la aplicación de la Valoración Funcional en el deporte

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha elaborado un cuaderno sobre la aplicación de la Valoración Funcional en el deporte. Esta técnica analiza el movimiento del cuerpo humano durante la práctica deportiva, ayudando a prevenir lesiones o a prescribir ejercicios adecuados para su recuperación.

La publicación dibuja a lo largo de siete apartados un completo panorama de uno de los principales campos de actuación del Instituto de Biomecánica (IBV). Se divide en los siguientes capítulos: Introducción, La Valoración Funcional en el IBV, Técnicas de Valoración Funcional, Simulación y las técnicas de Valoración Funcional, Ejemplos de Aplicación, Centros de Usuarios y Bibliografía.

Los resultados de la Valoración Funcional han demostrado la utilidad de esta técnica y se usa habitualmente como una prueba médica complementaria en la valoración de pacientes de servicios de rehabilitación, traumatología, valoración de minusvalías y ortopedias, entre otros. Además, el nivel de implantación que han alcanzado en el ámbito clínico ha permitido el desarrollo de un número importante de estudios y publicaciones científicas.

Sus principales utilidades son el control evolutivo de pacientes, la valoración del daño corporal, la valoración y planificación de tratamientos rehabilitadores, quirúrgicos o farmacológicos, así como el control de altas en procesos de incapacidad temporal y propuestas de incapacidad permanente.

Los instrumentos empleados para medir la función son los métodos o escalas de Valoración Funcional. Su formato varía desde entrevistas a cuestionarios, auto-notificaciones, pruebas, observaciones directas o diversos dispositivos técnicos. En los últimos años se han desarrollado numerosos métodos o escalas, ninguno es perfecto, por lo que impone una selección de los más adecuados, dependiendo de la información necesaria y del objetivo perseguido. Desgraciadamente no hay consenso respecto a qué método utilizar en cada caso.

La investigación del IBV en el campo de la valoración biomecánica nació con el propósito de sentar las bases sobre cómo el ser humano interactúa con su entorno de manera dinámica y la forma en que los diferentes elementos del aparato muscoesquelético evolucionan al desarrollar las actividades de la vida diaria.

6. “Nadar es Vida”, iniciativa de la Federación Española de Natación

“Nadar es Vida”, iniciativa de la Federación Española de Natación

Los presidentes del CSD, Miguel Cardenal, y de la Federación Española de Natación, Fernando Carpena, presentaron el proyecto “Nadar es Vida”. Esta iniciativa de la RFEN pretende unificar la enseñanza de este deporte entre los niños.

El programa garantiza que los niños y niñas aprendan a nadar de forma correcta y en las mejores condiciones, y establece una serie de "premios" por categorías y niveles con unos objetivos claros y definidos para cada nivel. Cada premio está relacionado con un animal marino protegido o en peligro de extinción, fomentando así el cuidado y el respeto del medio ambiente.

Su puesta en marcha promueve nadar "mejor y más tiempo" a través de esta actividad deportiva, de la que se destaca los hábitos saludables que genera, así como su innovación, la creatividad, la seguridad y la motivación. "Nadar es vida" está inspirado en los métodos de motivación de la natación en los países anglosajones, sobre todo en los del Reino Unido.

El acto, presentado por Gemma Mengual y Javier Soriano, estuvo protagonizado por seis deportistas, de cuatro de los cinco deportes, salvo los saltos, que integran la RFEN: Mireia Belmonte y Melani Costa (Natación), Ona Carbonell (Sincronizada), Marga Domínguez (Aguas abiertas) y Jennifer Pareja y Albert Español (Waterpolo).

Miguel Cardenal manifestó que “éste es un plan muy importante, quizá la iniciativa más importante de mi mandato. La Federación de Natación está haciendo las cosas muy bien en unos momentos complicados y está dando un ejemplo de lo que es abrirse a la sociedad. Es nuestra obligación".

Por su parte, Carpena señaló que es el momento de que la Natación española se ponga a la altura de la de otros países: "Tenemos que estar orgullosos de los resultados, pero queremos más. Este plan pretende un compromiso con la enseñanza, con los valores del deporte, con la seguridad y con nuestro gran objetivo que es el deporte de competición”. Añadió que "necesitamos el apoyo institucional, de los municipios y de los centros escolares".

Belmonte, Costa, Carbonell, Domínguez, Pareja y Español destacaron las virtudes de sus deportes y los valores que promueve: Comer sano, la creatividad en el caso de la natación sincronizada, la innovación a la hora de entrenar y competir con las nuevas tecnologías, o la motivación.

Melani Costa indicó que la alimentación correcta es lo mejor que se puede hacer para evitar el sobrepeso que sufre el 27,8% de la población española entre tres y 12 años, mientras que Ona Carbonell subrayó que la creatividad ayuda a aprender y "es muy importante en nuestras vidas". Por su parte, Mireia Belmonte se refirió a la motivación, explicando que “es fundamental el día a día de cada deportista".
7. La gestión actual de la motivación en el deporte
8. Dirección y organización de eventos deportivos
9. Recomanacions de menús per campus i casals esportius: Passar-s'ho bé i menjar millor 2014Resum d'alguns esdeveniments esportius que s'han celebrat a Blanes durant el mes de maig:

Noticies esportives publicades durant el mes de maig:

Data de realització: 02/26/2014 | Data de la darrera actualització: 05/29/2014


© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal | Política de cookies

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300